Par mums

Biedrība “Musiq For Change” dibināta 2013. gada nogalē ar mērķi sniegt atbalstu talantīgiem bērniem un jauniešiem, īpaši lauku reģionos.

Biedrības “Musiq For Change” galvenie mērķi ir:

- ar mūzikas palīdzību tiek vākti līdzekļi mūzikas skolu atbalstam lauku reģionos Latvijā

- dot iespēju sevi parādīt jauniem talantīgiem mūziķiem

- talantīgu mūziķu kopā apvienošana no Baltijas un Skandināvijas reģioniem